Biz Kimiz

HAKKIMIZDA
 

Projemiz kapsamında Mersin ili, Tarsus ilçesi, Ballıca, Alifakı ve Reşadiye köyleri mevkiinde yeraltında bulunan tuz formasyonu içerisine eritme yöntemi ile açılacak kavernalar kullanılarak 3 milyar m3’lük depolama hacmi oluşturulacaktır.

Depolama projesi; yeraltı ve yerüstü tesisleri ile tatlı su temini, tuzlu su deşarj hattı ve doğal gaz branşman hatlarından oluşacaktır.

Yeraltı tesisleri olarak yaklaşık 450,000 m3 geometrik hacime sahip 43 adet kaverna yönlü sondaj teknolojisi kullanılarak oluşturulacak, böylelikle her bir kavernaya branşman alanı yapılmasından ziyade her 4 farklı kavernanın bir kaverna giriş-çıkış alanından kontrol edilmesi planlanarak çevreye olan etki azaltılacaktır.

Yerüstü tesisleri olarak Su Alma İstasyonu, Alifakı ve Ballıca İstasyon alanları, BOTAŞ pig istasyonu, tahliye baca alanları, öngörülen Kaverna giriş-çıkış alanları ve bunların arasında, alanların niteliğine göre gerekli, tatlı su temin, tuzlu su deşarj ve doğal gaz ve tahliye gazı boru hatlarının inşaasını içermektedir.